Arachné 9922 A-TOM
Arachné 9922 A-TOM
Arachné 9922 A-TOM
Arachné 9922 A-TOM
Arachné 9922 A-TOM
Archiv článků

podzimní rytíři

V sobotu 26.10. se naše chrabrá družina nebojácných rytířů vydala na dalekou cestu z hlavního města do Mezholez, které se nám staly dočasným útočištěm po další dva dny. Když nás vlak dovezl do Kdyně, naše osazenstvo se rozhodlo pro krátkou pauzu v centru, po které se naše batohy opět vrátily na záda, a šlo se pokořit nedaleký kopec, za kterým na nás čekalo naše obydlí. Během cesty se objevilo několik faktů a informací o předcích krále Artuše, který nás doprovázel po celý víkend. Když se již slunce sklánělo nad kopci, vynořila se chata před náš zrak a hned se začaly rozdělovat jednotlivé izby. Po vybalení našich cenností a pokladů se naši mladší rytíři vydali k prvnímu dobrodružství – vytažení Artušova meče z kamene. Jelikož byl tedy Artuš nyní oficiálně král, následovalo pasování všech rytířů, kde každý se stal nositelem šlechtického jména. V přítmí naší chaty jsme si pak ještě „zasardelovali“ a mladší družina se vydala na cestu do Hajan. Starší družina se ještě obveselovala divadelními představeními a poté i ona následovala své druhy do říše snů.

Další den jsme se nasytily pokrmem z našich zásob, poté následovalo zušlechťování našich osob a plní sil jsme se šli v turnaji ucházet o krásnou Ginevru. Když bylo slunce našim hlavám nejblíže, vydaly jsme se nejprve získat Excalibur, jelikož Artušovi se meč vytažený z kamene na jedné z mnoha jeho výprav zlomil a na vděk majitelce meče – Jezerní paní – se vyráběly věnečky. Po dlouhých krocích naše výprava dorazila až na zříceninu hradu Nový Herštejn, který byl sídlem obávaného Černého rytíře, který byl však námi poražen a jeho poklad se stal vzápětí naším. Na cestě od hradu se naše skupina musela potýkat ještě s přežvýkavcem střežícím cestu zpět a malým chlupatým čtyřnohým rytířem, který nás po značnou část výpravy ještě doprovázel. Naše dolní končetiny již byly znavené, když se před našima očima objevila rozhledna s velmi příznačným jménem Koráb, jak jsme záhy zjistily. Krutým se stal nikoliv severní, ale západní vítr, který rozhlednu rozhoupával sem a tam, takže jen co se náš zrakový smysl nasytil pohledem na krásnou přírodu a západ slunce, naše nohy statečně a obdivuhodně rychle seběhly dolů a upalovaly směr domov, kde už v krbu plápolal oheň. Tam byly naplněny naše prázdné žaludky výborným jídlem a teplým čajem a následovalo i posilnění duchovní v podobě čtení biblických textů a zamyšlení. Rytíři, nyní dostatečně silní, se vydali na souboj v přeměňování čaroděje Merlina a čarodějnice Morgany, což se ukázalo býti značně nelehkým. Poté ale začal hlavní úkol – najít pomocí nemnoha strohých nápověd Svatý Grál. Kdo nebyl dostatečně osvícen moudrostí, musel vypít posilující magický nápoj, po kterém získal další nápovědu. Grál byl nakonec konečně nalezen a tak se mohli všichni rytíři s klidem v duši odebrat na lůžka do svých izeb.

Další den se každý ráno posilnil chutným sladkým pečivem a vydal se očistit své světnice, které byly zaneřáděny. Po hromadné očistě celé chaty se mladší družina s pár staršími vydala na cestu k vlaku a stále bylo nutné během výpravy chránit Svatý Grál před Morganou, která i nadále intrikovala proti Artušovi a jeho Rytířům Kulatého stolu pomocí „zmizíku a potopy“. Na nádraží pak týmy konečně získaly své sladké ceny a část z nás pak byla ještě odměněna neskutečnou vstřícností průvodčího, který nám povolil cestovat první třídou. A vyjelo se na poslední cestu, k našim domovům – těm opravdovým 🙂

Fotky jsou zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Connect with Facebook

Vzkazy
Previous Next
Latest on 19.01., 18:18

Annotationstwf: One of the most skilled calligraphers

Vintagexft: and 12 thousand Georgian manuscripts

Squierbtr: from lat. manus - "hand" and scribo - "I write") ]

Sylvia Yewen: Happy New Year 2021

»

Simple Calendar

Žádné události k zobrazení