Jsme dívčí křesťanský turistický oddíl, který funguje celoročně a to již několik let. Od roku 1995 patříme do asociace TOM, ale  skautský oddíl Albatros, ze kterého jsme se vyklubaly, fungoval již před druhou světovou válkou.

Během týdne má každá družinka, ve které jsou děvčátka rozdělena podle věku, schůzky ve Vojtěšce v areálu Břevnovského kláštera. Jednou za měsíc se konají jednodenní výpravy a zhruba jednou za čtvrt roku se konají výpravy vícedenní. A samozřejmě nejnedočkavěji očekávaným je vrchol celoroční činnosti; stanový tábor na začátku července.

Zároveň během roku pořádáme řadu akcí společně s klučičím skautským oddílem Jeleni, který také má klubovnu ve Vojtěšce. Příkladem je třeba tradiční potáborová zahraniční výprava nebo charitativní projekt Na světě nejsme sami.

V oddílu postupně dozráváme a rosteme až se přidáme do řad vedoucích, čímž přirozeně vzniká rovnocenný a přátelský vztah mezi dětmi a vedoucími. Přátelství z oddílu jsou často celoživotní, o zážitcích ani nemluvě.

Oddíl bezpochyby byl a stále je velikou součástí mého života!

Madla Jakešová (Rajče) a Cíla

Poslední úpravy: 1.2.2018