Výpravy a další akce v prvním pololetí

Termín Akce Poznámka
Pá 27.10- Ne 31.10
Podzimky
So 17.11 Výlet
Pá 14.12- Ne 16.12 Vánočka
So 12.1 Vyráběcí + bobovací výlet
So 2.2 Výlet
So 14.4. Výlet
 
 

 

Omlouvejte prosím neúčast na oddílových akcích.
Pro komunikaci s vedoucími můžete využívat hromadný vedoucovský e-mail arachne.tom@gmail.com 

Poslední úpravy: 28.1.2018